2019-03-12_Facebooks communityregler är ett skämt

Facebook är verkligen inkonsekventa. Man tillåter mobbning och trakasserier men kallar man någon en nazistisk lögnare blir man spärrad 30 dagar.

Detta samtidigt som man själv kanske hängs ut med bl.a. adresser o.dyl.

Upprop ang. Facebooks communityregler

 

12 mar 2019