2019-11-20_Sprängningar_motiv

En sak åtminstone jag anser märklig är denna.
1. Varför så få personskador med tanke på kraften i explosionerna?
2. Varför just specifikt i samma område dygn efter dygn?
3. Varför vid ungefär samma tidpunkter?
4. Vem/vilka skulle kunna tjäna politiskt på kaoset?
 
Se f.ö. detta. (det är en replik till Svegot från mig). Man beskyller nämligen Persson för att han ska ha sagt att SD specifikt ligger bakom detta. Det återkommer givetvis även i Fria Tider och Samhällsnytt.
 
"Från Magasinet Paragraf.
 
"Klassiskt högerextremistiskt scenario" är rubriken och låt mig citera en del av det hela.
 
"Leif GW Persson säger till Para§raf att han inte delar polisledningens uppfattning att det är samma personer som skjuter och som nu även spränger. ”Man kan inte utesluta att en del sprängningar handlar om ett klassiskt högerextremistiskt scenario”, säger han."
 
Sedan bl.a. detta:
"– Du har sagt att ”det tycks finnas en viss bakomliggande ömsinthet”. Vad syftar du på?
– Det är ytterst få skadade och i några fall finns det vittnesuppgifter om att några har varnat folk om att det kommer att smälla. Och det ingår ju inte alls i mönstret när det handlar om gänguppgörelser."
 
Därtill bl.a. detta.
"– Så vad handlar det om, menar du?
– Man kan inte utesluta att en del sprängningar handlar om ett klassiskt högerextremistisk scenario. Om att skrämmas. Vill man pigga upp kriminalpolitiken i en viss riktning, så kan man bara inte utesluta förekomsten av sånt.
– När du säger högerextremistiskt, syftar du då på NMR eller Sverigedemokraterna?
– Ja, det är typ såna. Så resonerar jag och hitintills har jag inte sett någon övertygande motbevisning, säger Leif GW Persson."
 
Notera nu att det bara är en teori och att just SD inte specifikt pekas ut men SD har ju hjälpt till att få nazistiska NMR registrerat som ett parti som kan delta i alla de val som anordnas i Sverige.
 
Om detta, se nedan, är möjligt, torde det ju kunna vara det även i föregående fall."
20 nov 2019