2017-12-04_Massanmälan mot Sten Magnusson på Facebook

Nu hånas jag bl.a. på Twitter och den ryska motsvarigheten på Facebook, VK för det inlägg jag skrev 2017-11-21 ang. den massanmälan som gjordes av nazister eller åtminstone högerextremister.

''Här en text på VK från en typ vid namn Kaj Johannesson.

''Kaj Johannesson  pinned post today at 12:32 am Actions Öppet brev till Sten (vedhuggaren) Magnusson med bihang #Jagärhär

Tycker det var så skralt på feedback från de som läser dina alster och därför känner jag ett behov att ge dig lite återkoppling som måhända skänker dig motivation med att fortsätta beklaga (?) dig över de orättvisor du tycker dig bli utsatt för.

Ja det måste ha svidit ända in i själen att bli massanmäld (?????) och få en block av Facebook på 3 hela dagar. Oavsett ditt för mig dramatiska ordval så vet jag hur du känner för det du blivit utsatt för dvs frustration, orättvisa och ilska.

Värmer det ditt hjärta om jag nämner att jag själv sitter av ett 30 dagars långt straff som dina vänner så framgångsrikt ordnat åt mig? Och för att jag använde hashtaggen #Afghanerna... Något som inte bryter mot FB-regler egentligen för då skulle samtliga andra taggar såsom #Svenskarna #Tyskarna osv också innefattas vilket de inte gör uppenbarligen så det är lätt att anta att en liten specialare gjordes enkom för lilla mig.

Är jag i samma tillstånd som dig för detta? Tidigare absolut men upprepningar gör en avtrubbad och är punktmarkerad vilket leder till att tillgången till FB oftast blir kortvarig innan nästa blockering sker. 

Jag känner mig naturligtvis väldigt hedrad över att den goda eliten finner mig som ett så överväldigande hot att ett sådant odemokratiskt agerande anses vara sista lösningen för att tysta mig i de många olika debattgrupper jag verkar i på FB och det är också i dessa som dina vänner visar upp bristande kunskaper i de många och lustiga argument de har för att rättfärdiga ett ämne de håller kärt. Det är sällan någon blir långvarig innan sunt förnuft och fakta skapat en förnedrande situation för vederbörande som alltid avviker utan ett ge ett brukligt avsked.

Ni är många som försöker kränka mig med felaktiga epiteter trots att jag själv oftast skriver i god ton och med den respekt som är bruklig.

Kan du själv hävda detta Sten? Naziststämpeln är ett kort du favoriserat att använda trots att det finns andra kort att tillgå som inte har den potentialen att fördärva motdebattörens privatliv, något du inte skänker en enda tanke på då du blivit allt det du föraktat och anklagat hos andra.

Du demoniserar dina medmänniskor med att påtala att de är nazister så du effektivt kan förvägra "det" från ett mänskligt värde och  angripa utan samvete efter eget tycke. En insikt du är blind att nå då ni avnjuter en glorifierande självbild som ett evigt ryggdunkande håller vid liv.

Och sen vill denna sverigedemokraten bättra på din värdegrund med att informera att alla är vi människor med ett tillhörande värde och oavsett var denna har sina politiska åsikter fortfarande har samma värde och det kan inte en liten självutnämnd grupp människor anse sig ha rätten att förändra, inte utan att dömas av historien till samhörighet med de som innan er agerade likvärdigt i Nazityskland.

Avslutningsvis vill jag tacka för de motgångar ni skapat för mig och andra medmänniskor som använt sin röst för att säga sin egen mening. Det är ni som gjort oss starkare och mer högljudda för varje gång ni tystat oss på FB och av den enkla anledningen att ni aldrig kan ta ifrån en fri människas dennes övertygelse  och man finner istället nya vägar som leder till nya okända platser och där skapar sig en grund att stå på för att ånyo säga sin egen mening. Handling/verkan = utveckling.

Hoppas att ni självutvalda godhetsapostlar ser med bättre ögon vad ni är egentligen är och hur långt ifrån ni är de ni vill vara.

Må väl.  //Kaj Johannesson

http://www.demokratiterroristen.n.nu/2017-11-21_massa.. 2017-11-21_Massanmälan mot Sten Magnusson på Facebook | Demokratiterroristen demokratiterroristen.n.nu''

Som sagt, #jagärhär ägnar sig inte åt massanmälningar. Folk får faktiskt följa regelverket. Det är Gangrapesweden som kartlägger bl.a. medier i Sverige, lägger upp en falsk Jagärhär m.m.

Vad gäller epitet kan ni ju själva se att man från bl.a. Sverigedemokrater och övriga högerextremister kommer med bl.a. dumheter som ''godhetsapostlar'' m.m.

4 dec 2017